Nyheter

PR – ny styrelse i Finland

Silvestica 2 Green Forest Finland Oy, helägt dotterbolag till Silvestica 2 har nu etablerat en ny styrelse med mycket god kunskap och erfarenhet från skogssektorn. Press release: PR-Silvestica-Finland-_sep2023.pdf

Hållbar skogsförvaltning – en del av den cirkulära ekonomin

Skogsbruk är en av Sveriges viktigaste näringsgrenar. Tillgången på skog är god men det gäller att förvalta denna råvaruresurs på rätt sätt. Det gör man genom en hållbar och långsiktig skogsförvaltning. Något som bidrar till en utveckling av skogen och motverkar klimatförändringen eftersom skogsbruket är en betydande leverantör av koldioxidinbindning… Läs hela artikeln här » …

Hållbar skogsförvaltning – en del av den cirkulära ekonomin Read More »

Silvestica har förvärvat 251 hektar skogsmark i Litauen

Silvestica 2 Green Forest Lithuania, UAB har förvärvat ett litauiskt bolag med skogsfastigheter omfattande totalt 251 hektar skogsmark under april månad. Silvestica äger skogsfastigheter över hela Litauen totalt ca 14 000 hektar med en koncentration till de östra och södra delarna. Skogsinnehavet förvaltas av de litauiska förvaltningsföretagen Investiju Partnerai och MB Sustenera. Skogarna FSC®– certifieras …

Silvestica har förvärvat 251 hektar skogsmark i Litauen Read More »

Silvestica 2 Green Forest AB – ett nytt svenskt skogsbolag

Silvestica 2 Green Forest AB är ett helägt dotterbolag till en ny skogsfond som verkar i samma anda som det sedan tidigare väl etablerade skogsbolaget, Silvestica Green Forest AB. Föregångaren, Silvestica Green Forest AB, grundades 2017 med målsättningen att inom fem år äga skogsmark i Sverige, Finland och de tre Baltiska länderna, till ett värde …

Silvestica 2 Green Forest AB – ett nytt svenskt skogsbolag Read More »