Silvestica 2 Green Forest Sverige AB

 

Silvestica 2 Green Forest Sverige AB

Ägare
Silvestica 2 Green Forest AB, Sverige 100 %

Styrelse
Niklas Ringborg, VD och Ledamot
Håkan Brodin, Ledamot
Rickard Lehmann, Ledamot
Roland Persson, Ledamot

Operativ ledning
CRK Forest Management AB (CRK) förvaltar och administrerar Silvestica2 Green Forest Sverige AB.
Niklas Ringborg, VD
Roland Persson, Ekonomi- och IT-chef
Roger Johansson, Landchef Sverige
Nils Holmlund, Skoglig expert
Henrik Söderberg, Forestcontroller
Rickard Lehmann, Ansvarig Halland

Förvärv av skogsfastigheter i Sverige

Roger Johansson

Telefon: +46(0)70-686 18 22

E-mail: roger.johanssonforcap.se

Skogsbruk och Miljöcertifiering
Skogarna är såväl FSC® som PEFC certifierade innebärande att skogsbruket bedrivs med erforderlig miljöhänsyn enligt certifieringssystemens kriterier.
De skogar som ägs av Silvestica 2 är FSC®-certifierade under Skogscertifiering Prosilva AB gruppcertifieringsparaply med licens FSC-C105738. ( S-7950-FSC-Silvestica2GFAB.pdf )
De skogar som ägs av Silvestica 2 är PEFC-certifierade under Skogscertifiering Prosilva AB gruppcertifieringsparaply med licens PEFC/05-22-19. ( S-7950-PEFC-Silvestica2GFAB.pdf )

Prosilva AB
kontakta@skogscertifiering.se
skogscertifiering.se/

 1. Norra Skog svarar för de operativa skogsbruksåtgärderna på innehavet i Jämtland, Västernorrland , Västerbotten och Norrbotten.
  Huvudansvarig på Norra Skog är biträdande skogschef Stefan Holmberg
  Telefon: +46 070 336 17 71
  E-post: stefan.holmbergnorra.se
 2. Henrik Söderberg ansvarar temporärt för de operativa skogsbruksåtgärderna på innehavet i övriga delar av landet. Förvaltning är under upphandling.
  Telefon: +46 70 876 03 09
  E-post: henrikforcap.se

Skogsbruk och Miljöcertifiering
Skogarna är såväl FSC® som PEFC certifierade innebärande att skogsbruket bedrivs med erforderlig miljöhänsyn enligt certifieringssystemens kriterier.
Silvesticas skogar är FSC®-certifierade under Skogscertifiering Prosilva AB gruppcertifieringsparaply med licens FSC-SCS-FM/COC-00153G. ( S-5457-FSC-Silvestica.pdf )
Silvesticas skogar är PEFC-certifierade under Skogscertifiering Prosilva AB gruppcertifieringsparaply med licens PEFC-1700081. ( S-5457-PEFC-Silvestica.pdf )