Silvestica 2 Green Forest Sverige AB

 

Silvestica 2 Green Forest Sverige AB

Ägare
Silvestica 2 Green Forest AB, Sverige 100 %

Styrelse
Niklas Ringborg (ordf)
Håkan Brodin
Rickard Lehmann
Roland Persson

Operativ ledning
CRK Forest Management AB (CRK) förvaltar och administrerar Silvestica2 Green Forest Sverige AB.
Se operativ ledning » 

Skogsinnehav på karta
För att se Silvestica 2s skogsinnehav i Sverige, vänligen gå in på webkartan
Klicka här för karta »

Förvärv av skogsfastigheter i Sverige

Roger Johansson

Telefon: +46(0)70-686 18 22

E-mail: roger.johanssonforcap.se

Skogsbruk och Miljöcertifiering
Skogarna är såväl FSC® som PEFC certifierade innebärande att skogsbruket bedrivs med erforderlig miljöhänsyn enligt certifieringssystemens kriterier.
För mer information – se Skogscertifiering »

De skogar som ägs av Silvestica 2 är FSC®-certifierade under Skogscertifiering Prosilva AB gruppcertifieringsparaply med licens SAI-FM/COC-010734. ( FSC-S-7950-Silvestica2GFAB.pdf )

De skogar som ägs av Silvestica 2 är PEFC-certifierade under Skogscertifiering Prosilva AB gruppcertifieringsparaply med licens PEFC/05-22-19. ( S-7950-PEFC-Silvestica2GFAB.pdf )

Prosilva AB
kontakta@skogscertifiering.se
skogscertifiering.se/

Persson Invest Skog AB svarar för de operativa skogsbruksåtgärderna för innehavet i Sverige.
Ansvarig på Persson Invest Skog är skogsförvaltare Anders Molander
Telefon: +46 63 57 41 12
E-post: anders.molanderpiskog.com

Synpunkter och eventuella klagomål på Silvesticas skogsbruksverksamhet lämnas till ansvarig skogsförvaltare för aktuell geografi synpunkten berör. Skogsförvaltaren ansvarar för att ta emot och hantera inkommen synpunkt. Om ni inte är nöjda i hur er synpunkt har bemötts har ni möjlighet att vända er till Silvesticas landchef alternativt Skogscertifiering Prosilva. Det är också möjligt att vända sig direkt till Prosilva om ni särskilt önskar det.

Skogsbruk och Miljöcertifiering
Skogarna är såväl FSC® som PEFC certifierade innebärande att skogsbruket bedrivs med erforderlig miljöhänsyn enligt certifieringssystemens kriterier.
Silvesticas skogar är FSC®-certifierade under Skogscertifiering Prosilva AB gruppcertifieringsparaply med licens FSC-SCS-FM/COC-00153G. ( S-5457-FSC-Silvestica.pdf )
Silvesticas skogar är PEFC-certifierade under Skogscertifiering Prosilva AB gruppcertifieringsparaply med licens PEFC-1700081. ( S-5457-PEFC-Silvestica.pdf )