Silvestica 2 Green Forest Sverige AB

 

Silvestica 2 Green Forest Sverige AB

Ägare
Silvestica 2 Green Forest AB, Sverige 100 %

Styrelse
Rickard Lehmann, VD
Roland Persson, Ledamot
Håkan Brodin, Ledamot

Operativ ledning
CRK Forest Management AB (CRK) förvaltar och administrerar Silvestica2 Green Forest Sverige AB.
Rickard Lehmann, VD
Roland Persson, Ekonomi- och IT-chef
Roger Johansson, Landchef Sverige
Nils Holmlund, Skoglig expert
Henrik Söderberg, Forestcontroller

Förvärv av skogsfastigheter i Sverige

Roger Johansson

Telefon: +46(0)70-686 18 22

E-mail: roger.johanssonforcap.se

Norra Skog svarar för de operativa skogsbruksåtgärderna på Silvesticas skogar i Jämtland, Västernorrland , Västerbotten och Norrbotten.
Huvudansvarig på Norra Skog är biträdande skogschef Stefan Holmberg
Telefon: +46(0)70 336 17 71
E-post: stefan.holmbergnorra.se

Skogsbruk och Miljöcertifiering
Vi har inlett en process för att certifiera skogarna enligt FSC® och PEFC.

Skogsbruk och Miljöcertifiering
Skogarna är såväl FSC® som PEFC certifierade innebärande att skogsbruket bedrivs med erforderlig miljöhänsyn enligt certifieringssystemens kriterier.
Silvesticas skogar är FSC®-certifierade under Skogscertifiering Prosilva AB gruppcertifieringsparaply med licens FSC-SCS-FM/COC-00153G. ( S-5457-FSC-Silvestica.pdf )
Silvesticas skogar är PEFC-certifierade under Skogscertifiering Prosilva AB gruppcertifieringsparaply med licens PEFC-1700081. ( S-5457-PEFC-Silvestica.pdf )