Hållbarhet och Miljö

 

Hållbarhet och Miljö

Fokus på hållbarhet i skogen är en grundsten för Silvestica 2:s verksamhet. Styrelsen har antagit en hållbarhetspolicy som styr hela verksamheten och organisationen har implementerat processer för att uppfylla krav från certifieringar och regelverk som är tillämpbara för verksamheten i stort och lokalt.

Silvestica 2 guidas även av den hållbarhetspolicy som är antagen av dess ägare, fonden Silvestica Green Forest II, samt SEB ABs ramverk och riktlinjer.

För mer information kring fondens samt SEB policies, vänligen kontakta Håkan Brodin, SEB AB.