Disclosure SFDR article 10

 

Silvestica 2 publicerar information som rör fonden i enlighet med SFDR Artikel 10

Informationen omfattar:

  • Vilka miljörelaterade egenskaper som fonden främjar
  • Vilka metoder som fonden använder för att utvärdera, mäta och övervaka miljömässiga egenskaper
  • Hur fonden beaktar negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer

Dokumentet nås via länken: Silvestica 2 Green Forest AB SFDR 2021-11-03 (PDF)