Disclosure SFDR article 10

 

Silvestica 2 publicerar information i enlighet med SFDR Artikel 10 på SEB websida