Operativ ledning

 

Operativ ledning

Silvestica 2 Green Forest AB med dotterbolag sköts av CRK Forest Management AB (CRK) vilka har som enda uppdrag att förvalta och administrera de två  Silvesticakoncernerna.

Niklas Ringborg

Head of Management
niklas.ringborgcrkforest.se
+46(0)72-507 38 33

Roland Persson

Ekonomi- och IT-chef
 
roland.perssoncrkforest.se
+46(0)70-513 24 30

Roger Johansson

Landchef - Sverige och Finland
roger.johanssonforcap.se
+46(0)70-686 18 22

Mattias Carlsson

Landchef - Baltikum samt Hållbarhetschef
mattias.carlssoncrkforest.se
+46(0)73-350 09 69

Nils Holmlund

Skoglig expert - Sverige och Finland
nils.holmlundforcap.se
+46(0)73-065 50 48

Normunds Berzins

Förvärv skogsfastigheter - Baltikum
normunds.berzinscrkforest.se
+371 2 93 72 735