Skogscertifiering

 

Skogscertifiering

I länderna runt Östersjön är skogscertifieringssystemen FSC® och PEFC etablerade. I grunden finns internationella standarder att utgå ifrån. Skogsbrukets representanter, miljöorganisationer, fackföreningar och andra intressegrupper som påverkas av skogsbruket i respektive land förhandlar fram en nationell standard. Den nationella standarden omfattar kriterier (relativt detaljerade) som reglerar hur skogsbruket skall bedrivas. Kontroll av att skogsbruket uppfyller kriterierna utförs i fält av externa revisorer.

FSC®

FSC® står för Forest Stewardship Council, en oberoende, internationell medlemsorganisation som främjar ett samhällsnyttigt, miljöanpassat och ekonomiskt hållbart bruk av världens skogar.

FSC® finns i över 80 länder. Efterfrågan på marknaden driver en stark global utveckling av FSC®.

Redskapet är FSC®:s varumärke. Märket visar att en vara innehåller träfibrer från skogar som sköts och avverkas på ett ansvarsfullt sätt.

FSC® vårdar och skyddar sitt varumärke. De som sköter skogen enligt FSC®:s regler eller förädlar och levererar varor som innehåller träfibrer från FSC®-skogar kontrolleras av godkända, oberoende certifieringsorganisationer.

Läs mer om FSC®:s globala arbete på www.fsc.org

PEFC

PEFC-certifiering

Certifiering innebär att någon garanterar att en produkt eller tjänst utförs enligt vissa specifika kvalitetskrav, en standard. Störst trovärdighet får certifieringen då garantin lämnas av en opartisk organisation utöver säljare och kund. Man talar då om tredjepartscertifiering.

PEFC garanterar inför kunder och allmänhet att PEFC-certifierade skogar sköts enligt de krav som ställs för bärkraftigt, naturvårdsanpassat skogsbruk enligt officiella kriterier som har antagits inom det europeiska skogspolitiska samarbetet Forest Europe. I Sverige garanteras en effektiv kontroll av PEFC-certifierad skog, entreprenörer och företag genom revision av tredjepartscertifierare som är godkända av det oberoende ackrediteringsorganet Swedac.