CRK Forest Management AB

 

Silvestica 2 med dotterbolag förvaltas av CRK Forest Management AB, ett svenskägt bolag med lång erfarenhet och hög expertis inom skogsnäringen, vilka har som enda uppdrag att förvalta de två Silvesticakoncernerna. CRK startades 2017 och de tre ägarna har mycket lång erfarenhet av skogsbranschen inom förvärv och kvalificerad förvaltning.

CRK Forest Management AB är specialister på skog som kapitalplacering och arbetar med rådgivning och genomför skogsfastighetstransaktioner åt investerare.

CRK Forest Management AB svarar för förvärv och förvaltningen av skogstillgångarna samt den ekonomiska redovisningen gentemot investerarna. Man är specialister på skog som kapitalplacering och arbetar med förvärvsrådgivning och skogsförvaltning.

Organisationen består av några av Sveriges mer erfarna och välkända skog- och fastighetsaktörer med ett stort kontaktnät och mångårig erfarenhet av skogsförvaltning inom Östersjöområdet.

Styrelse

Karl Danielsson, ordförande
Rickard Lehmann
Caesar Åfors

Operativ ledning

Niklas Ringborg, Head of Management
Mattias Carlsson,  Landchef Baltikum samt Hållbarhetschef
Roger Johansson, Landchef Sverige och Finland

Skogsspecialister
Nils Holmlund, Skoglig expert
Normunds Berzins, Förvärv skogsfastigheter – Baltikum

Karl Danielsson

Ordföreande, ägare
karl.danielssoncrkforest.se
+46(0)70-648 23 03

Caesar Åfors

Styrelseledamot, ägare
caesar.aforscrkforest.se
+46(0)70-662 48 48

Niklas Ringborg

Head of Management
niklas.ringborgcrkforest.se
+46(0)72-507 38 33

Rickard Lehmann

Senior Rådgivare, ägare
rickard.lehmanncrkforest.se
+46(0)70-544 81 00

Roger Johansson

Landchef - Sverige och Finland
roger.johanssonforcap.se
+46(0)70-686 18 22

Mattias Carlsson

Landchef - Baltikum samt Hållbarhetschef
mattias.carlssoncrkforest.se
+46(0)73-350 09 69

Nils Holmlund

Skoglig expert - Sverige och Finland
nils.holmlundforcap.se
+46(0)73-065 50 48

Normunds Berzins

Förvärv skogsfastigheter - Baltikum
normunds.berzinscrkforest.se
+371 2 93 72 735

CRK Organisation för skogsmarksförvärv och ledningsgrupp för Silvestica 2 Green Forest AB