CRK Forest Management AB

 

CRK Forest Management AB är specialister på skog som kapitalplacering. Vi arbetar med rådgivning och genomför skogsfastighetstransaktioner åt investerare.

CRK svarar för förvaltningen av skogstillgångarna samt den ekonomiska redovisningen gentemot investerarna.

CRK har ett långsiktigt samarbetsavtal med SEB om att bygga upp Silvestica 2 Green Forest AB som investerar i skogsfastigheter i Östersjöområdet.

  • Vi är några av Sveriges mer erfarna och välkända skogs- och fastighetsaktörer
  • Vi besitter ett stort kontaktnät
  • Vi har 25 års erfarenhet av skogsförvaltning inom Östersjöområdet

Styrelse

Karl Danielsson, ordförande
Rickard Lehmann
Caesar Åfors

Operativ ledning

Niklas Ringborg, VD
Roland Persson, Ekonomi- och IT chef
Mattias Carlsson,  Landchef Baltikum samt Hållbarhetschef
Roger Johansson, Landchef Sverige och Finland

Skogsspecialister
Nils Holmlund, Skoglig expert
Henrik Söderberg, Forest Controller
Normunds Berzins, Förvärv skogsfastigheter – Baltikum

Karl Danielsson

Ordföreande, ägare
karl.danielssoncrkforest.se
+46(0)70-648 23 03

Caesar Åfors

Styrelseledamot, ägare
caesar.aforscrkforest.se
+46(0)70-662 48 48

Niklas Ringborg

VD
niklas.ringborgcrkforest.se
+46(0)72-507 38 33

Rickard Lehmann

Senior Rådgivare, ägare
rickard.lehmanncrkforest.se
+46(0)70-544 81 00

Roland Persson

Ekonomi- och IT-chef
 
roland.perssoncrkforest.se
+46(0)70-513 24 30

Roger Johansson

Landchef - Sverige och Finland
roger.johanssonforcap.se
+46(0)70-686 18 22

Mattias Carlsson

Landchef - Baltikum samt Hållbarhetschef
mattias.carlssoncrkforest.se
+46(0)73-350 09 69

Nils Holmlund

Skoglig expert - Sverige och Finland
nils.holmlundforcap.se
+46(0)73-065 50 48

Henrik Söderberg

Forestcontroller
henrik.soderbergcrkforest.se
+46(0)70-876 03 09

Normunds Berzins

Förvärv skogsfastigheter - Baltikum
normunds.berzinscrkforest.se
+371 2 93 72 735