Roger Johansson

Landchef - Sverige och Finland

Roger Johansson

Landchef - Sverige och Finland
roger.johanssonforcap.se
+46(0)70-686 18 22
  • 1992-1997 Utbildning till jägmästare, Sveriges Lantbruksuniversitet.
  • 2006-2008 Executive MBA-utbildning Handelshögskolan i Stockholm
  • 1997 Skogsbrukstekniskt Centrum Vindeln, projektledare
  • 1998-2001 Vida Group, produktions- och försäljningsansvarig sågverk och hyvlerier
  • 2001-2004 Sveaskog, planeringsledare
  • 2004-2008 Sveaskogs biträdande skogschef, chef för skogsstaben och övergripande planeringschef.
  • 2008-2016 Sveaskogs marknads- och försäljningschef i norra Sverige. Affärsutveckling inom hela bolaget.
  • 2016-2019 Sveaskogs koncernledning som chef för Svenska Skogsplantor