Silvestica – skogsfonderna som skapar fler värden än de ekonomiska

Hållbarhet, biologisk mångfald, cirkulär ekonomi och all typ av nöje och rekreation kopplad till skog och mark är också i fokus för fondernas utveckling. I dagens DI-skog medverkar vi och läs gärna hela artikeln här » CRK Di skog

Där berättar vi även att Silvestica kommer att få en ny ordförande i närtid, Hannele Arvonen, som har en lång och gedigen erfarenhet från skogsnäringen. Hannele beskriver själv sitt engagemang och bakgrund enligt nedan:

  • Brinner för skogsnäringen och hållbar affärsutveckling (ekonomisk, social och ekologisk)
  • Har jobbat inom skogsindustrin över 30 år i olika länder och olika företag i den totala värdekedjan, har haft ledande befattning inom Metsä Board och Holmen samt Vd för Setra Group och Sveaskog.
  • Olika styrelseuppdrag
  • Ledamot i Kungl. IVA, KSLA och Finska Akademien
  • Utbildning Jägmästare (MSc Forest Products Marketing) från Helsingfors Universitet, BA International Relations från Beloit, USA och eMBA från Stockholms universitet

För vidare information kontakta:

Niklas Ringborg   +46 72-507 38 33   niklas.ringborg@crkforest.se 
Karl Danielsson   +46 70-648 23 03   karl.danielsson@crkforest.se