Silvestica 2 Green Forest Sverige AB förvärvar 4800 hektar i Sverige

Silvestica 2 Green Forest AB fortsätter växa genom att förvärva 4800 hektar i Sverige, totala produktiva skogsmarksarealen i bolaget uppgår därefter till 18700 hektar fördelat på Sverige, Finland, Lettland och Litauen. Pressrelease: Pressrelease-Silvestica_20230525.pdf

Silvestica 2 Green Forest Sverige AB förvärvar 4800 hektar i Sverige Read More »