Silvestica 2 Green Forest AB – ett nytt svenskt skogsbolag

Silvestica 2 Green Forest AB är ett helägt dotterbolag till en ny skogsfond som verkar i samma anda som det sedan tidigare väl etablerade skogsbolaget, Silvestica Green Forest AB. Föregångaren, Silvestica Green Forest AB, grundades 2017 med målsättningen att inom fem år äga skogsmark i Sverige, Finland och de tre Baltiska länderna, till ett värde […]

Silvestica 2 Green Forest AB – ett nytt svenskt skogsbolag Read More »