SILVESTICA 2 GREEN FOREST AB

Vår nya skogsfond som investerar i tillgångsslaget skog genom att förvärva skogsfastigheter i Sverige, Finland och Baltikum.

Silvestica Green Forest AB

Vår första skogsfond som nu är fullinvesterad.
Läs mer om fonden här »

Silvestica 2 Green Forest AB

Silvestica 2 Green Forest AB (Silvestica2) är en långsiktig skogsfond för institutionella placerare grundad av SEB och CRK Forest Management, sommaren 2021.

Silvestica 2 investerar i tillgångsslaget skog genom att förvärva skogsfastigheter i Sverige, Finland och Baltikum.

Silvestica 2 skall förvalta och förädla skogsinnehavet ansvarsfullt och hållbart för att uppnå hög värdetillväxt och stabil direktavkastning, inom ramen för SEBs Hållbarhetspolicy och enligt SEBs Branschpolicy för skogsbruk. Silvestica 2 Hållbarhetspolicy fastställs av styrelsen och omfattar vilka kriterier som guidar verksamhetsstyrningen.

Skogsinnehaven certifieras inom skogscertifieringssystemen FSC® och PEFC vars kriterier styr mot ett skogsbruk med omfattande miljöhänsyn och socialt ansvarstagande.

Silvestica 2s skogsinnehav förvaltas av CRK Forest Management AB.