Verksamhet

 

Verksamhet

Silvestica 2 investerar i tillgångsslaget skog genom att förvärva skogsfastigheter och skog i bolagsform i Sverige, Finland och Baltikum.

Verksamheten drivs av CRK Forest Management AB (CRK). Uppdraget innebär att aktivt identifiera lämpliga förvärvsobjekt, genomföra transaktioner och att förvalta skogsinnehaven.

Verksamheten inriktas på att söka förvärv av skogsmark genom dialog med större skogsägare samt bevakning av salubjudna objekt på fastighetsmarknaden i länderna runt Östersjön.