GDPR Privacy Policy

 

Webbplatsbesökare

Om Du bara är en besökare av denna webbplats

Om du har annan koppling till något företag inom SILVESTICA-gruppen, välj det företagets land

Fastighetsägare

Om du är fastighetsägare som SILVESTICA 2 ingår med eller har ingått ett avtal med.

Klient

Om du är en klient till SILVESTICA 2

Leverantör

Om Du är leverantör till SILVESTICA 2

Ombud / Auktoriserad person

Om du är ombud/auktoriserad person för SILVESTICA 2

Gäldenär

Om du är gäldenär till SILVESTICA 2

Registrerad

Om du, som registrerad, begärt information om dina rättigheter

Fastighetsägare

Om du är fastighetsägare som SILVESTICA 2 ingår med eller har ingått ett avtal med.

Klient

Om du är en klient till SILVESTICA 2

Leverantör

Om Du är leverantör till SILVESTICA 2

Ombud / Auktoriserad person

Om du är ombud/auktoriserad person för SILVESTICA 2

Gäldenär

Om du är gäldenär till SILVESTICA 2

Registrerad

Om du, som registrerad, begärt information om dina rättigheter

Fastighetsägare

Om du är fastighetsägare som SILVESTICA 2 ingår med eller har ingått ett avtal med.

Klient

Om du är en klient till SILVESTICA 2

Leverantör

Om Du är leverantör till SILVESTICA 2

Ombud / Auktoriserad person

Om du är ombud/auktoriserad person för SILVESTICA 2

Gäldenär

Om du är gäldenär till SILVESTICA 2

Registrerad

Om du, som registrerad, begärt information om dina rättigheter

Fastighetsägare

Om du är fastighetsägare som SILVESTICA 2 ingår med eller har ingått ett avtal med.

Klient

Om du är en klient till SILVESTICA 2

Leverantör

Om Du är leverantör till SILVESTICA 2

Ombud / Auktoriserad person

Om du är ombud/auktoriserad person för SILVESTICA 2

Gäldenär

Om du är gäldenär till SILVESTICA 2

Registrerad

Om du, som registrerad, begärt information om dina rättigheter

Fastighetsägare

Om du är fastighetsägare som SILVESTICA 2 ingår med eller har ingått ett avtal med.

Klient

Om du är en klient till SILVESTICA 2

Leverantör

Om Du är leverantör till SILVESTICA 2

Ombud / Auktoriserad person

Om du är ombud/auktoriserad person för SILVESTICA 2

Gäldenär

Om du är gäldenär till SILVESTICA 2

Registrerad

Om du, som registrerad, begärt information om dina rättigheter