Silvestica 2 Green Forest Finland Oy

 

Silvestica 2 Green Forest Finland Oy

Ägare
Silvestica 2 Green Forest AB, Sverige 100 %

Styrelse
Håkan Nystrand (ordf)
Timo Talvitie
Roland Persson

Operativ ledning
CRK Forest Management AB (CRK) förvaltar och administrerar Silvestica 2 Green Forest Finland Oy.
Se operativ ledning »

Förvärv av skogsfastigheter i Finland

Otto Heiskanen – Chief Operating Officer

Telefon: +358 505 539107

E-mail: otto.heiskanenconifer.fi

Tomas Landers – Key Account Manager

Telefon: +358 503 500760

E-mail: tomas.landerstilanhoitajat.fi

Skogsbruk och Miljöcertifiering
Skogarna är såväl FSC® som PEFC certifierade innebärande att skogsbruket bedrivs med erforderlig miljöhänsyn enligt certifieringssystemens kriterier.
För mer information – se Skogscertifiering »

1. Fastigheter i Kainuu och Österbotten förvärvade av privata skogsägare och kommuner.
Ansvarig på Skogssällskapet är Heli Hongisto.

Heli Hongisto: Telefon: +358 447 033164
E-post: heli.hongistotilanhoitajat.fi

2. Häggblom & Partner/Conifer Consulting Oy svarar för de operativa skogsbruksåtgärderna på fastigheter i centrala Finland, Savolax och Lappland
Ansvariga på Conifer Consulting,

Skogsförvaltare
Heikki Virtanen: +358 451 179501
E-post: heikki.virtanenconifer.fi

Silvestica 2s skogsfastigheter förvaltade av Tilanhoitajat och Conifer Consulting är FSC®-certifierade inom;

Carelia Forest gruppcertifieringsparaply
FSC® certifieringslicens
FSC® Certificate code: BV-FM/COC-155171
BV Certificate No./Version: FI006043/ V1
PEFC certifieringslicens
PEFC certifikat lyder under: PEFC FI 1001:2014 och PEFC FI 1002:2014