NY ORDFÖRANDE – SILVESTICA 2 GREEN FOREST – JANUARI 2024

Onsdagen den 17 januari 2024 tillträdde Hannele Arvonen sina nya uppdrag som ordförande för de bägge väl etablerade skogsfonderna, Silvestica Green Forest. Fondernas markinnehav uppgår i dagsläget till totalt ca 140 000 ha fördelat på Sverige, Finland samt de tre Baltiska länderna, Estland, Lettland och Litauen. 

Hannele Arvonen har en gedigen skoglig bakgrund med flera ledande befattningar inom skogsindustrin där bl.a. Metsä Board, Iggesund, Holmen, Setra och Sveaskog kan nämnas. Hannele brinner för skogsnäringen och vill bidra till den fantastiska potentialen för hållbar affärsutveckling där man balanserar skogens olika nyttor och skapar långsiktigt värde.

Läs gärna artikeln om Hannele publicerad i finska tidningen Maaseudun Tulevaisuus

Vi är mycket glada över att ha kunnat engagera Hannele som ordförande till vår spännande verksamhet. Planerna för framtiden är att fonderna ska fortsätta att utvecklas på samma lyckade sätt som hittills med inriktningen mot ett än mer utvecklat brukande som bl.a. bygger på skogens alla goda miljömässiga förutsättningar, där även energifrågan kommer att bli alltmer väsentlig. Silvestica har redan ingått betydande etableringsavtal avseende sol- och vindkraft som kan komma att ge stor elproduktion framöver.

Hannele efterträder Ola Hildingsson som med sin gedigna erfarenhet och kunskap i allra högsta grad medverkat till att bygga upp Silvestica.

Vi vill samtidigt passa på att tacka avgående ordförande Ola Hildingsson för ett väl utfört arbete under de gångna årens snabba och lyckade etablering av fonderna.

För mer information kontakta gärna undertecknad.

Med de allra bästa vinterhälsningar från Silvestica genom:

Karl Danielsson
Presstalesman
+46 70-648 23 03
karl.danielssoncrkforest.se