Ägarstruktur

 

 • SEB Institutional S.A.,
  SICAV-RAIF
  -
  SEB Silvestica Green Forest II
  • Silvestica 2 Green Forest AB
   100% (equity and ownership)
   of below companies
   • Silvestica 2 G F Sverige AB
   • Silvestica 2 G F Finland OY
   • Silvestica 2 G F Estonia OÜ
   • Silvestica 2 G F Latvia SIA
   • Silvestica 2 G F Lithuania UAB

Silvestica 2 är helägt av fonden SEB Silvestica Green Forest II, en sub-fond till SEB Institutional S.A., SICAV-RAIF. Fonden har initierats av Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (”SEB AB”) tillsammans med CRK Forest Management AB (Acquisitions and Forest management) och vänder sig till institutionella investerare på de marknader där fonden är registrerad för marknadsföring.

För mer information om ägaren, fonden Silvestica II Green Forest, vänligen kontakta Håkan Brodin, inom SEB AB.

Verksamheten i de länder där Silvestica II äger och förvaltar skog sker genom helägda dotterbolag som drivs av CRK Forest Management AB och dess lokala personal.