Silvestica 2 Green Forest Latvia SIA

 

Silvestica 2 Green Forest Latvia SIA

Ägare
Silvestica 2 Green Forest AB, Sverige 100 %

Operativ ledning
CRK Forest Management AB (CRK) förvaltar och administrerar Silvestica 2 Green Forest Latvia SIA.
Niklas Ringborg, VD
Roland Persson, Ekonomi- och IT chef
Mattias Carlsson, Landchef

Förvärv av skogsfastigheter i Lettland

Normunds Bērziņš

Telefon: +371 2 93 72 735

E-mail: normunds.berzinscrkforest.se

Skogsbruk och Miljöcertifiering
Skogarna är FSC®-certifierade innebärande att skogsbruket bedrivs med erforderlig miljöhänsyn enligt certifieringssystemens kriterier.

Skogsutveckling Syd Latvijas filiale svarar för de operativa skogsbruksåtgärderna.

Personer som ansvarar för skogsbruksfrågor:

  1. Reinis Jatnieks
    Telefon: +371 299 193 85
    E-mail: reinis.jatniekssusab.se
  2. Edgars Bērziņš
    Telefon: +371 26115470
    E-mail: edgars.berzinssusab.se