Silvestica 2 Green Forest Latvia SIA

 

Silvestica 2 Green Forest Latvia SIA

Ägare
Silvestica 2 Green Forest AB, Sverige 100 %

Styrelse
Janis Jurkans (ordf)
Kristiana Luse
Roland Persson

Operativ ledning
CRK Forest Management AB (CRK) förvaltar och administrerar Silvestica 2 Green Forest Latvia SIA.
Se operativ ledning »

Förvärv av skogsfastigheter i Lettland

Normunds Bērziņš

Telefon: +371 2 93 72 735

E-mail: normunds.berzinscrkforest.se

Skogsbruk och Miljöcertifiering
Skogarna är FSC®-certifierade innebärande att skogsbruket bedrivs med erforderlig miljöhänsyn enligt certifieringssystemens kriterier.
För mer information – se Skogscertifiering »

Skogsutveckling Syd Latvijas filiale svarar för de operativa skogsbruksåtgärderna.

Person som ansvarar för skogsbruksfrågor:

Reinis Jatnieks
Telefon: +371 299 193 85
E-mail: reinis.jatniekssusab.se