Kontakt

 

Håkan Brodin

 
hakan.brodinseb.se
+46(0)70-553 50 86
Ärende gällande:
– Investerare

Karl Danielsson

Ordföreande, ägare
karl.danielssoncrkforest.se
+46(0)70-648 23 03
Ärende gällande:
– Press

Niklas Ringborg

Head of Management
niklas.ringborgcrkforest.se
+46(0)72-507 38 33
Ärende gällande:
– Försäljning av större skogsegendomar/bolag till Silvestica 2
– Övriga ärenden som ej rör själva skogsförvaltningen eller jakt och fiske.

Rickard Lehmann

Senior Rådgivare, ägare
rickard.lehmanncrkforest.se
+46(0)70-544 81 00
Ärende gällande:
– Silvesticas skogsegendomar i Halland, skogsförvaltning och solcells- vindkraftärenden

Roland Persson

Ekonomi- och IT-chef
 
roland.perssoncrkforest.se
+46(0)70-513 24 30
Ärende gällande:
– Ekonomi
– IT
– Administration

Roger Johansson

Landchef - Sverige och Finland
roger.johanssonforcap.se
+46(0)70-686 18 22
Ärende gällande:
– Försäljning av skog till Silvestica 2 i Sverige och Finland
– Skogsförvaltning i Sverige och Finland

Mattias Carlsson

Landchef - Baltikum samt Hållbarhetschef
mattias.carlssoncrkforest.se
+46(0)73-350 09 69
Ärende gällande:
– Hållbarhet och certifiering (Övergripande)
– Försäljning av skog till Silvestica 2 i Baltikum
– Skogsförvaltning i Baltikum