SKOG – EN INVESTERING FÖR FRAMTIDEN

Att förvärva skogsmark innebär att investera i samhällets gröna omställning, där skogen kommer att spela en viktig roll.

Skog är en långsiktig investering där noggrann förvaltning kan göra stor skillnad över tid. SEB och CRK Forest Management har tillsammans grundat skogsbolagen Silvestica som i dag består av 120 000 hektar produktiv skogsmark i Sverige, Finland och Baltikum, och motsvarar ett värde om närmare 9 miljarder SEK!

Vi medverkade i SvD Näringsliv-skog den 28 maj, läs gärna hela artikeln här » SvD ekonomi-skog 28 maj 2024 (pdf)