Rickard Lehmann

Senior Rådgivare, ägare

Rickard Lehmann

Senior Rådgivare, ägare
rickard.lehmanncrkforest.se
+46(0)70-544 81 00
  • Skogsutveckling Syd AB (SUSAB), VD 2010-2017, expansion av förvaltningsverksamhet till nya geografier, start av filial i Lettland 2013. SUSAB förvaltar 75 000 hektar åt 58 uppdragsgivare, totalt förvaltat värde ca 5 miljarder kr.
  • Sydved AB, Regionchef, ledning av 7 distrikt med 45 anställda och omfattande affärsverksamhet inom virkes-försörjning av pappers-, massa- och sågverksindustri.
  • Västbränslen AB, VD, start och uppbyggnad av biobränsleföretag verksamt med leveranser av trädbränslen till kraftvärmeverk och industrier.
  • Jägmästarexamen SLU (Master of science in forestry), med förvaltningsinriktning.
  • Äger skogsfastighet i Småland.