Nils Holmlund

Skoglig expert - Sverige och Finland

Nils Holmlund

Skoglig expert - Sverige och Finland
nils.holmlundforcap.se
+46(0)73-065 50 48
  • 2000–2005 Jobb inom handel och restaurang
  • 2005–2010 Utbildning till Jägmästare, Sveriges Lantbruksuniversitet. Inriktning logistik och råvaruförsörjning
  • 2010–2013 Produktionsledare Sveaskog
  • 2013–2015 Säljare och affärsutvecklare Sveaskog. Försäljning timmer, massaved och biobränsle, med relaterad affärsutveckling.
  • 2015–2021 Skogsinspektor Norra Skog. Virkesköp, rådgivning och projektledning.