Roland Persson

Ekonomi- och IT-chef
 

Roland Persson

Ekonomi- och IT-chef
 
roland.perssoncrkforest.se
+46(0)70-513 24 30
  • Olika befattningar inom Sydved AB och Stora Enso Bioenergi AB under åren 1980 – 2017, senast som administrativ chef för ekonomifunktion och IT utveckling.
  • Ordförande SDC:s nationella IT-råd 2009 – 2017.
  • Mångårig erfarenhet av management, administration och IT inom skoglig verksamhet och på nationell nivå.
  • Utbildningar inom IT, ekonomi och juridik.
  • Äger skogsfastighet i Småland.