Skogen

- en del av bioekonomin

Bakgrund
Ända sedan slutet av 1800-talet har skogsindustrin varit en ytterst viktig del av Sveriges ekonomi. De traditionella produkterna sågade trävaror, pappersmassa, papper och förpackningar svarar i dagsläget för drygt 10 % (125 miljarder) av Sveriges samlade varuexportintäkter.

Dessa produkter kommer även i framtiden att ha en central roll för skogsindustrin samtidigt som vi ser betydande möjligheter för nya produktområden.

Bioekonomi
Med bioekonomi menas en samhällsekonomi som grundas på förnybara råvaror till skillnad från samhällsekonomin vi lever i nu som i för hög grad baseras på fossila råvaror. Skogen, med sin mångsidiga råvara, är grunden i en bioekonomi.

Hållbarhet
För varje träd som skördas planteras minst två nya och skogens volym växer för varje år som går. Skogsindustrins verksamhet är att vidareförädla skogens råvaror. Genom innovation och nytänkande är det möjligt att producera en mängd material och produkter som tidigare tillverkats av fossila råvaror men även helt nya produkter som fyller viktiga behov i samhället. Produkterna kan återvinnas flera gånger om och när träfibern är uttjänt kan den tillsammans med restprodukter från skogsindustrin bli bioenergi för uppvärmning, el och drivmedel.

Nya material och produkter
Stora satsningar görs för att utveckla och hitta nya användningsområden för skogsråvara vilket är en viktigt del för framtidens skogsindustri och samhällets miljömål i stort. ”Allt som går att tillverka med olja som bas går att tillverka med cellulosa.”

Plaster, bränslen, textilier, hygienartiklar, elektronikprodukter, glas, bildskärmar, biobaserad kolfiber, nanocellulosa, nanofilm och cellulosakomposit är några av de material och produkter som bidrar till möjliggörandet av en bioekonomi