SEB Hållbarhetspolicy

 

SEB Policys

SEBs verksamhet styrs av en uppsättning nationella och internationella riktlinjer.
SEB har också egna policys och instruktioner som vägleder sätten att arbeta.

Hållbarhetspolicy

SEBs styrelse har antagit en hållbarhetspolicy ”Corporate Sustainability Policy for the SEB Group” som utgör ett ramverk för hållbarhet inom områdena:

  • Ansvarsfulla affärer
  • Människor och Samhälle
  • Miljö

Policys nås via länkarna:
Corporate Sustainability Policy for the SEB Group (PDF)
Environmental Policy for the SEB Group (PDF)

Silvestica 2 Green Forest AB med dotterbolag innefattas av SEBs ovanstående Hållbarhetspolicy och inriktar styrningen av och verksamheten inom dess ramar.