Henrik Söderberg

Forestcontroller

Henrik Söderberg

Forestcontroller
henrik.soderbergcrkforest.se
+46(0)70-876 03 09
  • Eget förvaltningsbolag med inriktning skogsförvaltning, ansvar för ca 18 000 ha i Sverige fram till juni 2017.
  • Förvaltning, rådgivning och inköp av skogsfastigheter åt svenska investerare i Estland och Lettland sedan 2008 ca 30 000 ha
  • Skogsbruksplanläggare åt Holmen skog och Södra skogsägarna 2003-2006
  • Skogsingenjörexamen (Bachelor degree forestry) , SLU 2003
  • Äger skog i Uppsala Län