Geografiska marknader

 

flagga_sv Sverige
BNP-tillväxt 2019
2020p (%,yoy)
 
1,5 %
-2,8 % (Corona)
Inflation 2019p
(%,yoy)
1,7 %
Befolkning 10 miljoner
Framtidsutsikter pil-h
Kommentarer
 • Ekonomin drivs för närvarande av ökande sysselsättning, bostadsinvesteringar och konsumtion.
 • Skogsindustrin investerar.
 • Stark tillväxt i förhållande till övriga Europa med en av de lägsta statsskulderna.
 • Utmaning med växande inhemska obalanser och politiska låsningar.
flagga_fi Finland
BNP-tillväxt 2019
2020p (%,yoy)
 
1,5 %
-2,9 % (Corona)
Inflation 2019p
(%,yoy)
1,3 %
Befolkning 5,5 miljoner
Framtidsutsikter pil-h
Kommentarer Skogsindustrin investerar i snabb takt i såväl biokombinat/massabruk som sågverksindustri. Avverkningsnivån kan höjas betydligt i de finska skogarna vilket möjliggör nyinvestering i skogsindustri.
flagga_es Estland flagga_le Lettland flagga_li Litauen
BNP-tillväxt
2019p (%,yoy)
3,0 % 2,4 % 3,6 %
Inflation 2019p
(%,yoy)
2,3 % 2,8 % 2,4 %
Befolkning 1,3 miljoner 2,0 miljoner 2,9 miljoner
Framtidsutsikter pil-u pil-u pil-u
Kommentarer
 • Länderna i Baltikum har små öppna ekonomier med stort beroende av omvärlden.
 • Estland är det land i Baltikum av de tre som har den mest mogna ekonomin.
 • Samtliga länder i Baltikum arbetar aktivt för att bli en tydlig del av Europa.
 • Estland övergick till euron 2011, Lettland 2013 och Litauen 2015.
 • Att vara en del av euron syftar till att gynna investeringar i Baltikum samt öka integrationen med Europa.
 • Länderna i Baltikum genomförde en intern devalvering i samband med finanskrisen 2009–2010 där lönenivåerna nedjusterades kraftigt och arbetslösheten steg. Sedan dess har ekonomierna återhämtat sig och uppvisar idag en god utvecklingstakt.
 • Samtliga tre ekonomier i Baltikum har en betydande exponering mot Ryssland som står för 11–20 procent av den totala exporten.