En hållbar råvara för framtiden

 

Exempel på ökande användningsområden

 • Flerfamiljshus/flervåningshus i trä
  För närvarande pågår satsningar runtom i Sverige vilket gör att trä ökar sin marknadsandel markant. Skogsbolagen och trähusfabrikanterna investerar flera miljarder i produktion av byggelement som bygger på korslimmat trä, vilka kan anpassas direkt i fabrik för det aktuella byggprojektet. Byggelementen av trä sänker kostnaden, förkortar byggtiden och ger en bättre inomhusmiljö. Förutom satsningen i Sverige finns etablerade byggföretag som satsar på trähus även i Finland och Baltikum.
 • Förpackningar
  Stor utvecklingspotential för fler användningsområden. Tryckpappersproduktionen minskar medan förpackningsproduktionen ökar.
  StoraEnso har beslut om utbyggnad av bruket i Skoghall, Karlstad som producerar kartong för dryckesförpackningar, vilka kan ersätta glas- och petflaskor, aluminium- och plåtburkar.
  SCA bygger ut produktionen av wellpapp som fått en stegrad efterfrågan med ökad e-handel.
 • Energiråvara
  Pellets- och flisförbränning som alternativ till fossila bränslen. Fördel med bra distributionskanaler av skogsråvara i östersjöregionen.

Investeringar i skogsindustrin

Ränteläge och efterfrågan bedöms gynnsamt för investeringar som leder till ökad kapacitet och efterfrågan på råvara.

 • Sverige
  Investeringar i skogsindustrin förväntas ligga på ca 10 mdr kr de närmsta åren. Genomförda investeringar i Värö, Östrand, Gruvön och Skärblacka stod för 15-17 mdr kr, den senaste 5-årsperioden.
  Forskningssatsningar i skogssektorn ligger runt 1 mdr kr per år med ett mål att fördubblas fram till 2030. Bland annat har Stora Enso investerat i forskningskontor i Stockholm och Finland.
 • Finland
  Investeringar i skogsindustrin förväntas även här ligga runt 10 mdr kr per år. Mätsä Fibre har investerat ca 11 mdr kr i en ny massafabrik i Ännekoski som stod klar 2017. Metsä Fibre har tagit beslut att investera ca 16 mdr i ett nytt biokombinat/massabruk i Kemi, vilket ökar virkesförbrukningen väsentligt i norra Finland samt att norra Sverige också ingår i fångstområdet för virkesråvara.
  Forskningssatsningar i skogssektorn ligger runt 1 mdr kr per år även här.
 • Baltikum
  Generellt mindre aktörer vilket inte genererar de enskilt stora investeringarna som vi ser i Sverige och Finland. Skogsindustrin förväntas utvecklas i hög takt då det är en viktig industri för alla tre länderna. Investeringar om ca 3 mdr kr per år har gjorts i jord- och skogssektorn i Lettland de senaste åren.